WEAVE OF DAWN Collection by KATI SUOKAS (Finland)

Finnish hairdresser Kati Suokas created „Weave of Dawn“ based on household crochet. During one summer, in her cabin in the woods, her children wove for school homework. Meanwhile, the sun was filtering through the pines and covering them with a warm bronze hue.

In that bucolic moment, the inspiration for this collection was born. The hairdresser has not only woven the hair, but she has also designed and sewn the garments herself. The result transforms hair into a headdress and at the same time a complement, acquiring a new, precious, and delicate identity, but full of personality. The artisanal, the modest act of weaving, rises to a new dimension, the artistic. And this is thanks to the result and the fact that each look is unique and unrepeatable. It is the bearer of ancient knowledge that is completely renewed and contemporary.

Credits:

Hair: Kati Suokas – Glohair @kati.kampaaja

Photography: Mikko Karekivi @tikrumikko

MUA: Tiina Lamberg @studiotiinalamberg

Styling: Kati Suokas @kati.kampaaja

Model: Milla Grönstrand @milla.gronstrand

Products: Glohair – glohair.fi

Финландската фризьорка Kati Suokas създаде „Weave of Dawn“ на базата на домакинско плетене на една кука. През едно лято, в нейната хижа в гората, децата й тъкаха за училищни домашни. Междувременно слънцето се процеждаше през боровете и ги покриваше с топъл бронзов оттенък.

В този буколичен момент се роди вдъхновението за тази колекция. Фризьорката не само е изплела косата, но и сама е проектирала и шила дрехите. Резултатът превръща косата в шапка и в същото време допълва, придобивайки нова, ценна и деликатна идентичност, но пълна с личност. Занаятчийството, скромният акт на тъкане, се издига до ново измерение, художественото. И това е благодарение на резултата и факта, че всеки поглед е уникален и неповторим. Той е носител на древно знание, което е напълно обновено и съвременно.

 

Shares
Share This

Intercoiffure Bulgaria

Сподели страницата с твоите приятели.