SPECTRUM Collection by ALAZNE MONTERO

The collection delves into the duality of human beings, in its light and dark. Brightness is represented by the colors of the light spectrum and darkness is represented by the color black.

In the looks, the elements, the different color arrangements evoke how sometimes „darkness“ covers everything almost completely. Also, how they can coexist and complement each other or how „light“ is sometimes so powerful that it can handle everything.

The result of this game of contrasts is an intense and surprising hair that captures the uniqueness of the game of lights and colors, always with a glossy finish.

Credits:

Hair: Alazne Montero | @alaznemontero

Hair Instagram: @furundarenapelukerak

Photography: Joao Ngalia | @joaongalia

Retouche: Joao Ngalia | @joaongalia

MUA: Alba Herrera | @albaherrera.muah

Styling: Alazne Montero | @alaznemontero

Models: Suvdae Batsuuri | @suvdae Bianka

Szamosi | @bian_sz

Haizea Gómez | @haizeaxs

Alba Herrera | @albaherrera.muah

Products: Goldwell | @goldwellpro_es

Колекция SPECTRUM от ALAZNE MONTERO
Колекцията се задълбочава в двойствеността на човешките същества, в нейната светлина и тъмнина. Яркостта е представена от цветовете на светлинния спектър, а тъмнината – от черния цвят.
Във външния вид, елементите, различните цветови аранжименти предизвикват как понякога „тъмнината“ покрива всичко почти изцяло. Също така как те могат да съществуват едновременно и да се допълват или как понякога „светлината“ е толкова мощна, че може да се справи с всичко.

Резултатът от тази игра на контрасти е интензивна и изненадваща коса, която улавя уникалността на играта на светлини и цветове, винаги с лъскаво покритие.

Shares
Share This

Intercoiffure Bulgaria

Сподели страницата с твоите приятели.