PERSEPHONE Collection by SHELLEY LANE (UK)

Influenced by Greek mythology, the collection Persephone is an exciting fusion of daring textures, ethereal hues and sensual flowers that represent the fearless and feminine spirit of the Queen Goddess of the underworld, also known as the Goddess of Spring.

Persephone, daughter of Zeus and Demeter, is the goddess of spring and summer as well as the Queen of the underworld as a result of her relationship with Hades, by whom she was kidnapped. It is one of the most popular myths that try to respond to the natural processes of the climate cycle with the descent and return of the goddess causing the change of season.

The collection manifests the contrast between femininity, sensuality, the indestructible power and strength of a regenerating goddess of life and at the same time queen of the underworld. An expression that is transferred to hair in the shape of a flower bed from which antlers emerge.

A combination of wire and hair has been used for each piece. The avant-garde technique stands with shapes, textures and volumes, the use of various braids, layers, curls and a smooth lob with feathered ends. It is a minimalist costume expression that includes floral motifs, rose petals to provide sensuality, colour and freshness in contrast to the skin tone, and crystals that try to express the strength and regenerative power of divinity.

Credits:

Hair: Shelley Lane @shelleylaneinspires

Hair Instagram: @shelleylanesalon

Hair Assistant: Shelley Lane Salon team

Photography: Dan Thomas @danthomasphotography

Retouche: Dan Thomas @danthomasphotography

MUA: Roseanna Velin @roseannavelin

Styling: Shelley Lane @shelleylaneinspires

Models: @ryolove | @jordanebbitt | @oliviaaharriet | @celdicecreative

@jessicawilcockmodel | @riofredrika | @chloejasmincjw | @hollbicko

Video: Simon Huntley @santori_films

Products: Milk Shake @milkshakehairuk

Rapture Hair@rapture_hair

Влияна от гръцката митология, колекцията Persephone е вълнуващо съчетание от дръзки текстури, ефирни нюанси и чувствени цветя, които представляват безстрашния и женствен дух на Богинята на кралицата на подземния свят, известна още като Богинята на пролетта.

Персефона, дъщеря на Зевс и Деметра, е богинята на пролетта и лятото, както и кралицата на подземния свят в резултат на връзката й с Хадес, от която е отвлечена. Това е един от най -популярните митове, които се опитват да отговорят на естествените процеси на климатичния цикъл с спускането и завръщането на богинята, причинявайки смяната на сезона.

Колекцията проявява контраста между женствеността, чувствеността, неразрушимата сила и сила на регенерираща богиня на живота и в същото време кралица на подземния свят. Израз, който се пренася върху косата под формата на цветна леха, от която излизат рога.

За всяко парче е използвана комбинация от тел и коса. Авангардната техника стои с форми, текстури и обеми, използване на различни плитки, слоеве, къдрици и гладък лоб с пернати краища. Това е минималистичен костюмен израз, който включва флорални мотиви, листенца от рози, за да осигури чувственост, цвят и свежест в контраст с тена на кожата, и кристали, които се опитват да изразят силата и регенеративната сила на божествеността.

 

 

Shares
Share This

Intercoiffure Bulgaria

Сподели страницата с твоите приятели.