The seabed is a capricious and changing mantle of chromatic shades that varies as the light moves. An unprecedented color transition, but at the same time harmonious and always full of beauty. These are the motifs that inspire this collection with iridescent tones, with gradations and soft, sinuous shapes that reproduce the movement of currents, the emerging richness of tones from a hidden universe that emerges in hair.

Hair: Christian Ríos @khrystyan28 @christianriossalon

Photography: Esteban Roca @esteban_roca_photo

Retouching: Esteban Roca

Make up: Nacho Sanz @nachosanzmakeup

Styling: Christian Ríos and Chary

Products: Revlon Professional España @revlonprofessional_es

Kevin Murphy Spain @kevinmurphyspain

Морското дъно е капризна и променяща се мантия от хроматични нюанси, която варира при движение на светлината. Безпрецедентен цветен преход, но в същото време хармоничен и винаги пълен с красота. Това са мотивите, които вдъхновяват тази колекция с преливащи се тонове, с градации и меки, извити форми, които възпроизвеждат движението на теченията, възникващото богатство на тонове от скрита вселена, която се появява в косата.

Shares
Share This

Intercoiffure Bulgaria

Сподели страницата с твоите приятели.