Franck Provost Paris AUTOMNE – HIVER 2021/22 Collection

L ’ A U T H E N T I C I T É

P O N C T U É E D ’ U N

V E N T D E L I B E R T É

D A N S L E S C H E V E U X !

DIRECTEUR

ART ISTIQUE

Fa b i e n P rovos t

COIFFURE

Fa b i e n P rovos t

Marc O r s at e l l i

MAKE-UP

Nat a c h a M a i l l a rd

ST Y L ISME

F l e u r H u y n h Eva n s

PHOTOGRAPHE

S a b i n e V i l l i a rd

GRAPHISME

P h i l i p p e G ra s

Shares
Share This

Intercoiffure Bulgaria

Сподели страницата с твоите приятели.